Inkcubeko

Ukunyaniseka

Ukunyaniseka sisikhokelo esisebenzayo. Ukunyaniseka kunganegalelo kudumo lwabantu nakwezomveliso ziyanda.

Umgangatho

Umgangatho ubandakanya ubulunga bomntu, umgangatho wemveliso kunye nomgangatho weshishini. Kukuqala kwexabiso kunye nesidima.

Ukusebenza nzima

"Ukuzibhokoxa" kuthetha ukusebenza nzima nokuzibandakanya. Sisimo sethu sengqondo sokusebenza rhoqo.

Ulutsha

Ukuqaqambisa ukuba "Abo bangaziqambi kuya kupheliswa" bayabongoza abasebenzi baseGuosheng ukuba baqhubeke nokuqhubeka.